Biedrība Daugavas Pārupieši

Atbalstītāji

Ievadiet savu tekstu šeit

Biedrība Daugavas Pārupieši

gallery/1
gallery/3
gallery/mustangs_logo
gallery/4
gallery/5
gallery/lvaf logo

Atbalstītāji

gallery/vertigs_web1

         Biedrības darbības mērķi:
1. Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko mantojumu
2. Parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē
3. Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres vietas
4. Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem.